Knižnica - OBEC HATNÉ

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Knižnica

Služby obce
OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE OBECNÁ
KNIŽNICA BUDE OTVORENÁ KAŽDÝ
NEPÁRNY TÝŽDEŇ V STREDU V ČASE
OD 16:30 HOD DO 18:30 HOD.
Knihovníčka: Mária Klabníková
––––––––––––––––––––––––––––––––––

Knižnično- informačný knižničný a výpožičný poriadok
schválený Obecným zastupiteľstvom Uznesením č. 44/N/2008 z 12.12.2008.Členský poplatok:

- pre deti a študentov do 18 r. veku 0,33 EUR 10,- Sk /na rok/

- pre dospelých 0,66 EUR 20,- Sk /na rok/

Sankcia výpožičnej lehoty vrátania knihy po 3 mesiacoch:
1,32 EUR 40,- Sk

Náhrada za stratenú knihu je 100% nákupnej ceny.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky